ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Previous Next

ZSR CKP w Kaczkach Średnich jest szkołą z przeszło 50-cio letnią tradycją, zmieniającą swój charakter ze szkoły typowo rolniczej na zespół szkół kształcący w różnych zawodach (np. technik informatyk, technik geodeta, technik budownictwa..., zobacz kierunki kształcenia). Szkoła kształci młodzież w technikum i liceum mundurowym (na podbudowie gimnazjum) oraz prowadzi kaształcenie dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Szkoła posiada własny ośrodek sportowy (stadion lekkoatletyczny, boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, salę gimnastyczną z zapleczem, siłownię, salę fittnes), internat na 100 miejsc i stołówkę. Szkoła położona jest w miejscu cichym, jej walorem jest przestrzeń i bogactwo zieleni otaczającej szkołę. Młodzieży dojeżdżającej dowóz zapewnia PKS Turek oraz inni przewoźnicy autobusami zsynchronizowanymi z czasem rozpoczynania i kończenia zajęć. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

Szkolenie praktyczne odbywa się w oparciu o szkolne warsztaty, praktyki organizowane przez szkołę w zakładach pracy oraz w ramach staży zagranicznych (program Leonardo da Vinci) w Danii: TŻ 2006, TŻ 2005 TS 2005, Anglii: TAK 2007, TI 2009, TMR 2009, Szwecji: TOŚ 2006, TOŚ 2008, Niemieczech TMR 2007, Hiszpanii: TŻ 2009, TH 2009, 2013 (5 zawodów), Francji TMR 2013, Włoszech TAK 2013. W latach 2013-2015 szkoła realizuje również projekt w ramach programu Comenius ze szkołami partnerskimi z Belgii, Słowenii, Niemiec i Hiszpanii. Więcej informacji w zakładce Projekty Unijne.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są w szkole koła zainteresowań oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów: maturalnego i zawodowego. Młodzież uzdolniona sportowo ma pełną możliwość rozwijania swoich sportowych pasji w ramach szeroko realizowanych zajęć sportowych z lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i innych dyscyplin. Baza sportowa szkoły, a także pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym (ponad 120 komputerów do dyspozycji uczniów), multimedialne centrum informacji,  biblioteka i pracownie językowe są szeroko udostępniane wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły. W szkole podejmowane są działania mające na celu ciągłe podnoszenie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zapewnienie uczącej się młodzieży bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki.

Otrzymane nagrody:

2000 r. - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - "Najlepsza szkoła średnia w Polsce w kategorii miejscowości do 5000 mieszkańców" w rankingu miesięcznika "Perspektywy"

2012 r. - Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej