ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Previous Next

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem, który łączy w sobie elementy instalacji sanitarnych oraz odnawialnych źródeł energii.  W Polsce, jak i na całym świecie przybywa inwestycji budowlanych wykorzystujących pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz inne urządzenia wykorzystujące źródła energii odnawialnej. Dodatkowo wiele osób decyduje się na modernizację istniejących już instalacji poprzez zmianę źródła ciepła. Logicznym jest więc, że rozpoczął się etap rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na techników energetyki odnawialnej.
W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Proponowany przez nas kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii, wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do organizowania i wykonywania prac przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową:

 • instalacji kolektorów słonecznych,
 • pomp ciepła,
 • paneli PV,
 • instalacji wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • gazowych,
 • wentylacyjno – klimatyzacyjnych,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji ciepłej wody użytkowej,

a także prac związanych z konserwacją, obsługą, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją wyżej wymienionych typów instalacji. W przyszłości będzie mógł podejmować pracę w przedsiębiorstwach instalacyjnych, biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach. Wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
W ramach nauki w naszym technikum zdobędziesz dwie kwalifikacje, które znacząco pomogą Ci na ciągle rozwijającym się rynku pracy:

 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21)
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22)

Dodatkowo, uczniowie naszego technikum mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych firmy Junkers grupa Bosch, gdzie na bieżąco mają możliwość poszerzać swoją wiedzę teoretyczną jak i praktyczną oraz zdobyć dodatkowe certyfikaty i uprawnienia.
Dodatkowo absolwent technikum może się ubiegać o zostanie certyfikowanym instalatorem w zakresie OZE,  certyfikat wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z art. 136 ust. 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) certyfikat może być wydany instalatorowi, który posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (…)

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej