ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Previous Next

Technik spedytor

KIM JEST SPEDYTOR ?
Spedytor
    To osoba wykonująca zawodowo, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy usługę wysyłki lub odbioru przesyłki towarowej oraz przeprowadzająca wszystkie inne czynności związane z jej obsługą i przewozem.
    Głównym zadaniem spedytora jest organizowanie transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego na terenie kraju lub zagranicą. Spedytor organizuje więc wyładunek towarów lub załadunek ich do samochodów, wagonów, samolotów, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne.  W praktyce spedytor może być więc zarówno specjalistą ds. sprzedaży jak i specjalistą ds. logistyki. 
    W małych firmach spedytor pełni często rolę handlowca i jego zadaniem jest pozyskanie frachtu i poszukiwanie nowych klientów. Do obowiązków spedytora może również należeć wystawienie faktury za usługę i windykacja należności. Charakter pracy spedytora w firmie transportowej rożni się od pracy na tym stanowisku w firmie spedycyjnej. Pierwszy szuka przede wszystkim ładunków, drugi – przewoźników. Dlatego najważniejsze w pracy spedytora są sprawdzone kontakty – z przewoźnikami w firmie spedycyjnej i z klientami/spedycjami w firmie transportowej.
    Do pracy spedytora najlepiej nadają się osoby lubiące kontakt z ludźmi i dużą dawkę codziennej adrenaliny, ale też dokładne i dobrze zorganizowane, odporne na stres, zdolne do podejmowania błyskawicznych decyzji. Spedytor musi być również sprawnym negocjatorem. Rozmowy z niezadowolonymi klientami lub kierowcami wymagają stalowych nerwów i wysoko rozwiniętej samokontroli. Od osoby pracującej na tym stanowisku wymagana jest również dyspozycyjność - odbieranie telefonów w nocy lub załatwianie spraw w weekendy czy podczas urlopu to dla spedytora chleb powszedni. W związku z tym,  że na stanowisku spedytora wynagrodzenie najczęściej składa się z podstawy i premii uzależnionej od uzyskanych obrotów i wypracowanej marży, osoba pracująca w tym zawodzie musi mieć żyłkę handlowca.

Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:

 • Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
 • Podstawy transportu i spedycji
 • Przewóz ładunków
 • Podstawy prawa transportowego
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia organizacji transportu i spedycji
 • Pracownia spedycyjna
 • Pracownia statystyki
 • Pracownia technik biurowych

    W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku są to kwalifikacje A28, A29:
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację:
A28- Organizacja i nadzorowanie transportu,  uczeń odbywa pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację
A29 - Obsługa klientów i kontrahentów,  uczeń odbywa pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

PRACA ZAWODOWA:

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

 • Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
 • Podjęcie pracy zawodowej w:
  • Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
  • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
  • Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
  • Hurtowniach i firmach produkcyjnych zaopatrujących placówki handlowe

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej