ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

Previous Next

Chłodnictwo i klimatyzacja jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin przemysłu. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne umożliwiają zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, w pomieszczeniach produkcyjnych oraz obiektach o innym przeznaczeniu. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji  należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Absolwenci tego zawodu mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem, obsługą i naprawą instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także
w innych działach gospodarki. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej, organizacji produkcji i usługach wymagają przygotowania specjalistów w tym zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcje nauki naszym technikum zdobędziesz trzy kwalifikacje, które znacząco pomogą Ci na ciągle rozwijającym się rynku pracy:
K1 - Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (E.30.)
K2 - Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (E.31.)
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu:
•    montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
•    oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
•    obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
•    naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
•    organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
•    demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także odzysku i uzdatniania czynników roboczych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
•    firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
•    firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą
•    własnych firmach działających w tej branży

Previous Next

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

Absolwent po ukończeniu kierunku może podjąć pracę w:

- firmach budowlanych, instalatorskich,

- przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,

- energetyki cieplnej,

- zakładach gazowniczych

 

W trakcje nauki naszym technikum zdobędziesz trzy kwalifikacje, które znacząco pomogą Ci na ciągle rozwijającym się rynku pracy:

K1 -  Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.8.)

K2 -  Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9.)

K3 -  Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (B.27.)

Previous Next

Technik organizacji reklamy to zawód szerokoprofilowy, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, lingwistyczną oraz informatyczną.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:

 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • organizowania procesu sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi,
 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych,
 • wykonania projektów reklam przy pomocy programów graficznych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony jako: specjalista ds. reklamy,

 • pracownik działu badań rynkowych,
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • grafik komputerowy,
 • pracownik działu reklamy w mediach,
 • specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
 • specjalista ds. produkcji,
 • pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • kreatywnych,
 • otwartych na nowe doświadczenia,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • otwartych na innowacje technologiczne.

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest etapami w dwóch kwalifikacjach:
1.    Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
2.    Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

                 Chcesz zostać grafikiem komputerowym?

           A może ciekawi Cię praca w reklamie i marketingu?

                       Środki masowego przekazu?!

 •  Poznaj obsługę programów graficznych!
 • Dowiedz się, co to Public Relations!
 • Poznaj pracę w agencji reklamowej
 • Bądź kreatywny!!!
Previous Next

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdy, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami wymagają dobrze przygotowanej kadry fachowej do ich napraw i obsługi. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

Previous Next

TECHNIKUM – zawód : technik żywienia i usług gastronomicznych.
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych to szkoła, która daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie w roku szkolnym 2012/2013

 • K1  – Sporządzanie potraw i napojów
 • K2 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Założenia programowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną realizowane  w szkolnej pracowni żywienia i obsługi konsumenta.
Praktyczna nauka zawodu ( praktyki zawodowe) odbywają się będą w zakładach gastronomicznych wszystkich typów ( restauracje, bary, bistra, kawiarnie, stołówki szkolne i przedszkolne itp.), a także  hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych.

Absolwent może podejmować pracę w:

 • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
 • obiektach zbiorowego żywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
 • organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej