ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W KACZKACH ŚREDNICH

 

Platforma MOODLE

Plan kursów - zjazdy 4-8

Plan kursów - zjazdy 1-4


 

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych
    Kwalifikacja B.27 stanowi nadbudowę do zawodu monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, a jej potwierdzenie pozwala uzyskać tytuł technika urządzeń sanitarnych oraz instalacji sanitarnych. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników urządzeń sanitarnych, których wiedza i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia standardów jakości bezpieczeństwa i infrastruktury podziemnej terenu technicznego wyposażenie budowli i budynków. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową lub utworzyć wyspecjalizowane firmy.


Kwalifikacja obejmuje:
1.    Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych
2.    Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
3.    Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
4.    Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

1% dla mojej szkoły

logo 1 procent Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczestniczy w akcji pozyskiwania na rzecz naszej szkoły 1% podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność naszej szkoły zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku. Nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew! Wystarczy dobrze wypełnić PIT - urząd skarbowy zajmuje się resztą sam!

Czytaj więcej