Kurs skierowany jest do słuchaczy szkoły policealnej kształcących się w zawodzie technik rolnik. Obejmuje on materiał z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, podstaw żywienia zwierząt , zoohigieny, hodowli zwierząt gospodarskich, drobiu i owadów użytkowych.