TR
Kurs skierowany jest do słuchaczy szkoły policealnej kształcących się w zawodzie technik rolnik. Obejmuje on materiał z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, podstaw żywienia zwierząt , zoohigieny, hodowli zwierząt gospodarskich, drobiu i owadów użytkowych.
Prowadzący: Jadwiga Jaskuła
Sposób udziału kursie z przedmiotu Produkcja roślinna oraz oczekiwania , co do udziału w zajęciach.1.Temat każdej lekcji odpowiada hasłom programowym z przedmiotu Produkcja roślinna.
2. Każdy uczestnik kursu powinien przed zajęciami( konsultacjami)
zapoznać się z tematami i załączonymi do nich materiałami dotyczącymi danego zjazdu.
3. Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi danego tematu należy sprawdzić przyswojone wiadomości i umiejętności poprzez rozwiązanie testu.
4. Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego należy zapoznać się z materiałami kursu oraz przestudiować literaturę.
5. Pytania i problemy można zgłaszać prowadzącemu kurs przez forum dyskusyjne prowadzone w ramach projektu kursu.
6. Można kierować zapytania do prowadzącego kurs poprzez pocztę e-mail
na adres: jjaskula@zsrkaczki.edu.pl